Op deze pagina vindt u het beleidsplan dat door het bestuur van stichting
Tabgha is vastgelegd. Het beleidsplan is vastgesteld en goedgekeurd in de bestuursvergadering van 6 september 2016 geeft onder andere inzicht in de
volgende onderwerpen:
 
·         Onze missie, het statutair doel en de wijze waarop we deze willen
          realiseren;
·         Overzicht van de lopende en toekomstige projecten;
·         Organisatie- en communicatiestructuur;
·         Belang van onze gedragscode;
·         Werving en besteding van onze middelen.
 
Mocht u vragen of suggesties hebben voor de inhoud van ons beleidsplan,
dan vragen wij u om deze aan ons kenbaar te maken op het telefoonnummer
elders op onze website.

Beleidsplan 2022