Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
inschrijfnummer: 59 51 08 62 en RSIN 85 35 32 606

Post/bezoekadres: Vlaardingsekade 7, 2636 BA  Schipluiden.
                               telefoon 06 30 56 49 20

Bankrekening: IBAN NL23 RABO 0 30 00 91 354

 Bestuur

 Functie

 Vacant

 voorzitter

 Jan Jansen

 secretaris

 Walter Gielesen

 penningmeester

 Vacant

 lid

 John Steijger

 lid