Het uitzonderlijke Urbi er Orbi van Vrijdag 27 Maart 2020.
 
Refererend aan Marcus 4, 35-41 (Zee en wind gehoorzamen)
sprak Paus Franciscus over "Er is diepe duisternis gevallen over
onze pleinen straten en steden."
 
"Het heeft ons leven overgenomen en alles gevuld met een
oorverdovende stilte en een troosteloze leegte, die alles verlamt. 
We realiseren ons dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten,
zwak en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en
noodzakelijk, omdat we allemaal geroepen zijn om samen te roeien."
 
Franciscus herinnerde mensen aan hun kwetsbaarheid. "De storm
legt onze kwetsbaarheid bloot en legt de valse en onnodige
zekerheden bloot waarop we onze plannen, projecten, gewoonten
en prioriteiten hebben gebouwd."
 
"Het laat zien hoe we dingen die ons leven en onze
gemeenschappen voeden, ondersteunen en sterk maken,
verwaarloosd en opgegeven hebben."