In de collectie opgenomen:
  

DE BODEBUS  DE GESCHIEDENIS VAN EEN  AMBTSTEKEN  
door Martien Agterberg 

De bodebus gedragen door boden in dienst van bestuurslichamen, zoals Staten-Generaal,
de Provincies, Stad- en Dorpsbesturen, Hoogheemraadschappen, Waterschappen, Polders
en vroegere Ambachtsgilden. 
 
Vanaf de 15e Eeuw werd aan de bodebus het wapen toegevoegd van de instantie, die de bode
vertegenwoordigde. Behalve als legitimatie had de bodebus ook de functie om rok of mantel
bijeen te houden. 
De drager van de bodebus kon gratis gebruik maken van het toenmalig openbaar vervoer.
Kon altijd gratis passeren zonder tol of toegang te betalen. 
 
In de loop van de 16e Eeuw werd door veel steden besloten een bodebus voor kosten van de
bode te laten vervaardigen, zodat hij zich in de functie had ingekocht. 
Bij overlijden of verlaten van de dienst verkocht men de bodebus aan de opvolger.
In de inventaris zijn een aantal voorbeelden, waarbij gemeentebestuurders veel moeite en geld
moesten overleggen om de bodebus weer terug te krijgen. 
Beroemde zilversmeden en sierkunstenaars kregen opdracht fraaie bodebussen te vervaardigen. 
Zelfs in onze tijd worden nog bodebussen in opdracht vervaardigd. 
 
   Martien Agterberg in 1980 Bode van de toenmalige gemeente Schipluiden.
 
 
Beperkt beschikbaar zijn:
-   1980   De Hollandsche Bodebus
               Gemeente en Waterschappen in Noord- en Zuid-Holland
-   1981   De Bodebus in het Zuiden
               Gemeenten, Waterschappen en Ambachtsgilden in Zeeland, Noord-Brabant, Limburg en België
-   1983   De Bodebus in Gelderland, Utrecht en Overijssel
               van Gemeenten, Waterschappen en Ambachtsgilden in Gelderland, Utrecht en Overijssel
-   1984   De Bodebus in het Noorden
               Gemeenten, Waterschappen en Ambachtsgilden in Groningen, Friesland en Drenthe
-   1985   Verzameluitgave
-   1988   2e   Aanvulling en Toevoegingen op de inventarisatie De Bodebus in de Lage Landen.
-   1995   4e   Aanvulling en Toevoegingen op de inventarisatie van de Bodebus in de Lage Landen.
-   2000   5e   Aanvulling op de inventarisatie De Bodebus in de Lage Landen.
-   2004   6e   Aanvulling op de inventarisatie  De Bodebus in de Lage Landen.
-   2014   7e   Aanvulling  en Toevoeging op de inventarisatie op de Bodebus in de Lage Landen
 
NIEUW:    Oktober 2020   8e Aanvulling en Toevoegingen 1980-2020 op de inventarisatie 
                                           De Bodebus in de Lage Landen