Dit jaar is het 150jaar geleden dat de Martelaren van Gorcum werden Heiligverklaard.
Dat was op de feestdag van de HH. Petrus en Paulus op 29 Juni 1867 door Paus Pius IX
in aanwezigheid van duizenden Zouaven.
In de bedevaartskerk te Brielle werd op 29 April jl. met een eucharistieviering dat feit herdacht
en daarbij ook het bedevaartsseizoen 2017 geopend (zie www.martelarenvangorcum.nl).

 

        

 


Heiligdom Brielle / Documentatie

 

 

 

 

 

 

 Rekiekschrijn van de Martelaren die op 9 Juli 1572 het tijdelijke met het eeuwige verwisselden.

 

 

 

 

 

 De Wonderbare Hostie (Sagrada Forma) vereerd in El Escorial bij Madrid. Geconsacreerde hosties
werden door de geuzen bij hun invasie in Juni 1572 moedwillig vertrapt. Vanuit Gorcum werd deze
hostie naar Mechelen gebracht en kwam daarna in Praag terecht. In 1597 op 29 September was de
overdracht in Praag (Feestdag van de H. Aartsengel Michaël) en op 28 October was de aankomst in
El Escorial (Feestdag van de HH. Apostelen Simon en Judas).
 De door de geuzen vertrapte hostie -de drie gaatjes- wordt ter verering getoond aan koning
Karel II van Spanje (1665-1700). Schilderij (5,33 bij 2,65mtr.) van Claudio Coello.