Op 2e Pinksterdag 25 mei 2015 is in Utrecht op 85 jarige leeftijd overleden de heer Johan Vleugels.

 

 

De heer Vleugels heeft in 1996 voor een grote uitbreiding van de verzameling gezorgd. In die tijd woonde hij als pas kort weduwnaar in Montfoort. Vanwege een aanstaande verhuizing stelde hij z'n hele verzameling devotionalia beschikbaar. Enkel op wederzijds vertrouwen gunde hij dat zijn spullen bij dat van ons gevoegd kon worden. Het was toen nauwelijks te bevatten, te veel om op te noemen. Uitschieters waren plm. 350 verschillende medailles en de ruim 80 gravures van pausen (uit 1683). Zijn bijdrage aan de ontwikkeling van het huidige bestand en de kennis daarvan is van niet te schatten waarde.

Na op verschillende plaatsen in Nederland gewoond te hebben kwam meneer Vleugels in De Meern terecht. Daar legde hij weer een verzameling aan, nu over de Heilige Maagd Maria, met de toepas-selijke naam Marianum. Die naam droeg ook de Stichting die in het leven werd geroepen.

De jaren door is er goed en heel vertrouwelijk contact met meneer Vleugels gebleven. In 2011-2013 was hij ons van dienst met adviezen over een stichtingsvorm die wij voorstonden en stelde hij ons zijn stichtingsakte als concept beschikbaar.

Meneer Vleugels wist zich steeds met goede kennissen te omringen. Het vertrouwen dat hij anderen gaf werd ook door hem als vertrouwen weer ontvangen. De laatste jaren was het nogal sukkelen met zijn gezondheid, reden dat de verzameling Marianum in 2012 naar elders is gegaan.

Zijn omgeving is erkentelijk in staat geweest te zijn voor hem te zorgen. Zij hadden een dankbare Johan. Op zaterdag 30 mei 2015 was de uitvaart en begrafenis in De Meern.

 

http://aartsbisdom.nl/Nieuws/Pages/Marianum-museum-De-Meern-sluit-deuren.aspx