In het kader van het ‘Jaar van het Geloof’ wordt hiervoor in beeld en geschrift bij Tabgha aandacht geschonken.

Getoond worden o.m. maxi illustraties over het Tweede Vaticaans Concilie en ook boeken die daarover zijn verschenen.

Tevens informatie over geloofsgetuigen ook wel voorzien van relikwieën.

Hoe beleven we dit ‘Jaar van het Geloof’?

Handreikingen die zijn aangeboden kunnen daarbij van dienst zijn.