Koptisch weefsel uit de 5e eeuw. Afmeting: 43 x 24 cm.
De afbeelding rechts toont de ‘Opdracht van Maria in de tempel’.
Feestdag 21 November.

 

Dit Koptisch weefsel is een sierstuk van een tunica uit de 5e eeuw. Dankzij de conserverende werking van het woestijnzand is de stof nog niet verteerd.
In het medaillon (rechts) de afbeelding van de ’Opdracht van Maria in de tempel’. Moeder Anna legt haar hand op het hoofd van Maria net voordat het meisje de tempelpoort binnengaat. Daar staat de hogepriester haar op te wachten.
Deze gebeurtenis staat vermeld in het Proto-evangelie van Jacobus.
In de Oosterse Kerk wordt dit feest al gevierd sinds de 4e eeuw. In de Westerse Kerk is het vanaf het midden van de 15e eeuw bekend onder de titel van Onze Lieve Vrouw Presentatie.
In de jaren 520-518 v. Chr. profeteert Zacharia dat in de komende heilstijd het herstelde Jeruzalem tot centrum van de wereld wordt. In 2,16 luidt het: ‘De Heer zal Juda in bezit nemen als zijn erfdeel op de heilige grond en Hij kiest Jeruzalem weer uit’.*
Als de verwachte Messias ziet Zacharia een telg uit het huis van David en zal geassisteerd worden door een hogepriester. Bij Maria’s opdracht in de tempel, op drie-jarige leeftijd, staat de hogepriester haar op te wachten.
‘Zalig zijt gij, Maagd Maria, Gij hebt de Zoon van de eeuwige Vader in uw schoot gedragen’ (Lucas 1).*
* Liturgie van de feestdag.

In traditie van de Kerk wordt Maria dan ook vereerd met:
‘In haar raken hemel en aarde elkaar’.
Links staan nog de afbeeldingen van een boom, een tweekoppig dier en vogels.
‘Dan schenk Ik David een wettige afstammeling’.
‘Dan wordt Juda gered en is Jeruzalem veilig’.
vgl. Jeremia 33, 15-16
(Liturgie van de Eerste Zondag van de Advent.)
‘Zie de Maagd zal ontvangen en een zoon ter wereld brengen;
zijn naam zal zijn: Emmanuel (= God met ons)‘.Jesaja 7, 14
(Liturgie van de Vierde Zondag van de Advent.)
Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar
Op de Eerste Zondag van de Advent
2 December 2012
J. P. Jansen
Windrecht 95
2636 JC Schipluiden