Sint Nicolaas kennen we al van onze kinderjaren.
Dan zijn we ook bij de doelgroep. Hij is vooral bekend als DE KINDERVRIEND.

 

Zo kennen wij hem hier in Nederland en op meerdere plaatsen in Europa. Hij is de stadspatroon van Amsterdam en is ook de patroon van de zeelieden.

In het Oosten heeft Sint Nicolaas een heel andere en veel beschermender duiding. In het hele gebied van de Oosterse kerken wordt Sint Nicolaas vereerd. Hij is de patroon van Rusland. In de Byzantijnse kunst komt hij in de huizen veelvuldig voor en is als verwelkoming aanwezig bij de entree van woningen. In de filatelie komt hij zowel in het Westen als in het Oosten voor, van Groenland tot Nicaragua en van Canada tot Rusland.

 

Volgens de Sint Nicolaas kenner Jaap Almkinders uit Dordrecht is hij in het jaar 255 te Epiphanes in Turkije geboren. Dat is dus nu 1757 jaar geleden. Als bisschop van Myra, het huidige Demre, nam Nicolaas deel aan het Concilie van Nicea in 325. Aan hem worden veel (ook wel legendarische) wonderen toegeschreven. Zijn overlijden is op 87 jarige leeftijd te Myra. Daar is nu nog de ruïne van zijn basiliek en herinnert veel aan deze illustere persoonlijkheid.

 

Zijn gebeente werd vanwege het moslim gevaar in 1087 overgebracht naar Bari in Italië. Vandaar dat hij ook wel bekend is als Nicolaas van Bari.

De laatste jaren is er nogal wat te doen geweest om het gebeente van Sint Nicolaas. Bij de enigszins gerestaureerde basiliek in Myra is een Russisch-orthodox centrum voor pelgrims ingericht. Turkije beijvert zich om het gebeente weer naar Myra te krijgen.

 

In 1917 werd een Russisch-orthodoxe kerk in Bari, vanwege de bolsjewistische revolutie in dat jaar, door Italië genaast. Door de veranderde situatie in Rusland kwam president Medvedev in 2009 naar Bari om tijdens een ceremoniële plechtigheid deze kerk weer in ontvangst te nemen.