St. Joris (Georgius) + ca. 300. Feestdag 23 april.

 Grieks officier uit Cappadocië. Verweet keizer Diocletianus (284-305)

 de kerkvervolgingen. Stierf als martelaar voor het openlijk belijden

 van zijn geloof.

 In de legendevorming is hij de redder van de koningsdochter uit Libië

 die geofferd moest worden aan de in de moerassen levende afschuwelijke draak.

 Later werd deze prinses geïdentificeerd met Margaretha van Antiochië (in

 Pisidië / Klein Azië) + 305. Feestdag 20 juli.

Sint Joris staat als voorbeeld voor christelijke ridderlijkheid.

Hij is de patroon van o.a. Engeland, Georgië en ook van b.v. ruiters

en militairen, vooral bekend bij de scouts.