Verzameling van devotionalia

- sinds 25 maart 1980 -

 

Volgens de traditie draagt Jezus Christus na Zijn verrijzenis op deze oever van Tabgha Zijn herderschap over aan Petrus. Deze kleine kerk herinnert aan de plek waar de dialoog tussen Jezus en Petrus plaatsvond.

 

Petrus, de herder van de kudde                                                       Joh. 21,15-17                                                                              

Na het ontbijt zei Jezus tot Simon Petrus: 'Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij meer lief dan dezen?' Hij antwoordde: 'Ja Heer, Gij weet, dat ik U bemin.' Jezus zei hem: 'Weid mijn lammeren.' Nog een tweede maal zei Hij tot hem: 'Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?', waarop deze antwoorde: 'Ja Heer, Gij weet dat ik U bemin.' Jezus hernam: 'Hoed mijn schapen.' Voor de derde maal vroeg Hij: 'Simon, zoon van Johannes, hebt ge Mij lief?' Nu werd Petrus bedroefd, omdat Hij hem voor de derde maal vroeg: 'Hebt ge Mij lief?' en hij zeide Hem: 'Heer, Gij weet alles; Gij weet dat ik U liefheb.' Daarop zei Jezus hem: 'Weid mijn schapen.'

De overdracht door de verrezen Heer van Zijn herderschap aan Petrus dient als motief voor mijn verzameling van devotionalia.

Deze omvat:     - Gedachtenisprentjes, -medailles, -foto's en -platen
                       - Huiszegens, decoraties, rozenkransen en plateaus
                       - Herdenkingsboeken, tijdschriften en artikelen
                       - Feiten uit pontificaten

Alsook:            - Eerste H. Communiplaten en -prentjes
                       - H. Hart- en Mariadevotie
                       - Boeken, prenten en afbeeldingen van Heiligen
                       - Relikwieen en kruisen
                       - Postzegels met religieuze afbeeldingen

Kortom datgene wat belangrijk is bewaard te blijven!