Aanbidding van de koningen, aangebracht op een gaffelkruis (detail) van een kazuifel uit de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Dordrecht.
                                            Borduurwerk uit de Zuidelijke Nederlanden tweede kwart 16de eeuw.

 

Kerkelijke gewaden (paramenten) zijn de beeldenstormen goed door kunnen komen.

De gewaden konden eenvoudig worden ondergebracht bij katholieken thuis.

In landen die overwegend katholiek bleven waren de gewaden volop in gebruik,

met als gevolg dat ze versleten raakten en op den duur weggegooid.

In de late Middeleeuwen zijn de liturgische gewaden van borduurwerk voorzien naar

voorbeeld van schilderstukken. De borduurwerkers werden dan ook ‘schilders met naald’

genoemd. Het was zeer arbeidsintensief werk en de resultaten gaven blijk van ambachtelijke

perfectie. Deze voorstelling is ongeveer 45cm. hoog en 65cm. breed.

Aan 10cm. hoogte werd aan deze complexe borduurtechniek van o.a. gouddraad en zijde

2 ˆà 3 weken gewerkt.

Zij bezochten Jezus en aanbaden hem.

Volgens MattheŸüs 2, 1-12 waren het drie personen. Magi‘ërs, astronomen en in ieder geval

‘Wijzen uit het Oosten’.

Zij waren gekomen om HéŽm te aanbidden, die als koning der Joden was geboren.

‘Dit is deŽ Naam, Hasjem, de Naam boven alle namen.*

 

*Hasjem is de Hebreeuwse Naam van God.

 


 

Flavius Josephus (37-100 n.C.) daarover: Alleen al de lengte van de karavaan, de schatten

en het escorte vervulden koning Herodes met ontzag en heel Jeruzalem begon zich zorgen

te maken. De schatten goud, wierook en myrrhe zijn in relatie gebracht met drie personen

die in de traditie de namen kregen van Caspar, Melchior en Balthasar.

Caspar was afkomstig uit Ethiopi‘ë, een -zwarte-jonge man (20) met wierook.

Melchior kwam uit Europa, was van middelbare leeftijd (40) -blank- en had goud als geschenk.

Balthasar uit Azi‘ë, al ouder (60) -geel- en bood myrrhe aan.

Wierook is een mengsel van aromatische organische stoffen dat aangestoken kan worden en

een aangename geur verspreidt. Het staat symbool voor de heiligheid.

Goud als edelmetaal staat voor het koningsschap.

In de symboliek geldt goud als zinnebeeld van de standvastigheid en volmaaktheid.

Myrrhe is een geurige kruidige was bestaande uit gom en hars en staat symbool voor het lijden.

 


 

Vanaf de 12de eeuw symboliseren de drie magië‘rs de drie levensfasen en als zodanig ook

hier afgebeeld.

Caspar staat (rechts), Melchior bezig met knielen (links) en Balthasar knielt (midden).

In onze streken, maar vooral in het Zuiden en in Duitsland gaan op 6 Januari kinderen als

Driekoningen verkleed zingend langs de huizen en krijgen snoepgoed. (Driekoningen is

een bedelfeest.)

Op de deurpost brengen ze de eerste letters van de drie koningen aan 20 C+M+B 16.

De betekenis daarvan is dan: Christus Mansionem Benedicat. Christus Zegene dit Huis.

Daaraan wordt ook een jaartal toegevoegd.

 


 

Uit de liturgie van het Hoogfeest van Driekoningen:

- God, Gij hebt vandaag aan de volkeren door een ster die hen leidde uw eniggeboren

  Zoon geopenbaard.

  Wij bidden U: leid ons, die U reeds kennen door het geloof, tot het aanschouwen van

  uw heerlijkheid.

-Psalm 71, 10: Vorsten van Tarsis, van verre kusten, zenden geschenken, Arabische

  heersers en Ethiopen betalen hem cijns. Hem huldigen alle vorsten der aarde en alle

  volkeren dienen hem.

                            Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar

                          
Op de Eerste Zondag van de Advent

                                        29 November 2015

 

                                          De Conservator