Artikelindex

Terugkeer uit Egypte.

Nadat Herodes gestorven was, verscheen in Egypte een engel van de Heer in een droom aan Jozef en zei: “Sta op , neem het Kind en zijn moeder en trek naar het land Israël, want die het Kind naar het leven stonden zijn gestorven.” Hij stond, op nam het Kind en zijn moeder en ging naar het land Israël (vlg. 2, 19-21).

Hij begaf zich naar het gebied van Galilea en vestigde zich in Nazareth opdat in vervulling zou gaan wat door de profeten gezegd was: Hij zal een Nazoreeër genoemd worden (vgl. 2, 22/23)